Các tôn giáo lớn thực hành ở Liberia

Liberia nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Tây Phi và giáp với Bờ Biển Ngà, Guinea và Sierra Leone. Liberia có diện tích 111.369 km2 và có dân số 4.503.000 người. Đất nước này có dân số đa sắc tộc và hơn 20 ngôn ngữ bản địa được sử dụng trong nước.

Tôn giáo ở Liberia

Phần lớn dân số Liberia (85, 5% dân số quốc gia) thực hành Cơ đốc giáo. Hồi giáo là tôn giáo phổ biến nhất tiếp theo và Hồi giáo chiếm 12, 2% dân số. Chỉ 0, 5% dân số thực hành các tôn giáo bản địa truyền thống trong khi một tỷ lệ nhỏ 1, 4% không tuân thủ bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Các nhóm tôn giáo khác ở Liberia bao gồm Bahá'ís, Phật tử, đạo Sikh và Ấn Độ giáo.

Kitô giáo ở Liberia

Kitô hữu được phân phối khắp Liberia. Lời thú tội Tin lành đa dạng và giáo phái AME Zion chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các Kitô hữu trong cả nước. Kitô hữu không phản kháng bao gồm Công giáo La Mã chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ dân số Kitô giáo của Liberia. Hầu hết các giáo phái này được giới thiệu ở Liberia bởi những người Mỹ gốc Phi được trả tự do, được Hiệp hội Thực dân Hoa Kỳ chuyển đến Liberia. Các giáo phái khác đã được giới thiệu trước đó bởi các thực dân châu Âu trong khu vực. Các nhà truyền giáo Kitô giáo đã giúp truyền bá tôn giáo trong dân số bản địa của Liberia.

Hồi giáo ở Liberia

Hồi giáo ở Liberia là thiểu số tôn giáo lớn nhất. Malikite Sunni tạo thành phần lớn dân số Hồi giáo của đất nước. Dân tộc thiểu số Shia và Ahmadiyya cũng rất phổ biến. Các nhóm dân tộc Mandingo và Vai của Liberia tạo thành phần lớn dân số Hồi giáo của đất nước. Các nhóm dân tộc Hồi giáo nhỏ hơn là Kpelle, Gbandi và những người khác. Hồi giáo được giới thiệu ở nước này vào thế kỷ 16. Hình thức Hồi giáo được thực hành ở nước này là một hình thức tự do được truyền vào tín ngưỡng và tập quán truyền thống và được định hướng theo chủ nghĩa Sufu. Các lễ hội Hồi giáo như Ramadan, Eid el Fitr, và những người khác được tổ chức ở nước này hàng năm.

Tín ngưỡng truyền thống ở Liberia

Mặc dù tuân thủ các tôn giáo lớn trên thế giới, một tỷ lệ lớn người Liberia thực hành các nghi lễ và phong tục truyền thống của họ. Tín ngưỡng truyền thống bao gồm niềm tin vào thế giới siêu quốc gia giống như linh hồn của tổ tiên. Người dân tin rằng các thế lực bí ẩn ảnh hưởng đến công việc của cuộc sống hàng ngày. Các xã hội bí mật truyền thống của Sande và Poro phục vụ cho nhu cầu tôn giáo, xã hội và văn hóa của dân số đất nước.

Các tôn giáo lớn thực hành ở Liberia

CấpTôn giáoTỷ lệ dân số theo tôn giáo
1Tin lành76, 3%
2Hồi12, 2%
3Công giáo7, 2%
4Kitô hữu khác1, 6%
5Không liên kết1, 4%
6Tín ngưỡng khác1, 3%