các nước

các nước - Tài nguyên thiên nhiên chính của Kenya là gì?

Tài nguyên thiên nhiên chính của Kenya là gì?

Kenya là một quốc gia nằm ở Đông Phi và nổi tiếng với Thung lũng tách giãn lớn chạy qua nó. Kenya có diện tích 224.960 dặm vuông và tổ chức một dân số khoảng 50 triệu người. Kenya có cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội phát triển so với các nước láng giềng khác. Trong quý cuối cùng của năm 2018, triển vọng kinh tế cho thấy sự phát triển t