Vanuatu có loại chính phủ nào?

Vanuatu là một quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương. Nó có một hệ thống nghị viện đại diện mà Tổng thống là người đứng đầu Cộng hòa và Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ. Hiến pháp được soạn thảo và ban hành vào năm 1979 và có hiệu lực vào ngày quốc khánh của đất nước là ngày 30 tháng 7 năm 1980. Hiến pháp tuyên bố Vanuatu là một quốc gia dân chủ có chủ quyền.

Lịch sử và sự phát triển của chính phủ Vanuatu

Các chính phủ đầu tiên được thành lập bởi Anh và Pháp cùng nhau. Năm 1906, Pháp và Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận để cùng nhau cai trị Đảo. Thỏa thuận được gọi là nhà chung cư là một hình thức chính phủ rất độc đáo vào thời điểm đó. Chính phủ sớm gặp vấn đề vào khoảng năm 1940 và sự xuất hiện của người Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã dẫn đến sự giải thể của chính phủ và dẫn đến tình cảm dân tộc dẫn đến một phong trào giành độc lập vào năm 1974, cuối cùng đã đạt được vào năm 1980. Chiến tranh dừa.

Cơ cấu nghị viện hiện nay

Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ đơn phương, tức là chỉ có một ngôi nhà. Quốc hội có tổng cộng 52 thành viên được bầu theo một cuộc bỏ phiếu phổ biến cứ sau 4 năm. Quốc hội có thể được giải tán giữa nhiệm kỳ với sự đồng thuận chung nhưng đòi hỏi phải chiếm đa số 3/4. Thủ tướng chỉ định một Hội đồng Bộ trưởng làm nội các. Thủ tướng và Hội đồng Bộ trưởng thành lập chính phủ hành pháp là cơ quan ra quyết định và cai trị chính.

Hội đồng Bộ trưởng và Bộ

Đến nay đã có tổng cộng 10 tủ bao gồm cả tủ hiện tại. Có tổng cộng 12 bộ và thủ tướng và phó của ông hoàn thành nhánh hành pháp của chính phủ. Các bộ nội vụ, đối ngoại, thương mại và tài chính là những vị trí quan trọng nhất. Các bộ khác là dành cho đất đai, tiện ích công cộng, công lý, biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thanh niên và thể thao. Đối với nội các hiện nay, Bộ trưởng Bộ Thương mại cũng đang giữ chức Phó Thủ tướng. Một tính năng độc đáo của Hội đồng Bộ trưởng Vanuatu là đại diện hoàn toàn đa đảng, với ít nhất 7 đảng khác nhau được đại diện cùng với 2 thành viên độc lập trong hội đồng.

Sửa đổi Hiến pháp

Sửa đổi hiến pháp được cho phép và chỉ được phép thông qua luật pháp của quốc hội. Đa số hai phần ba rõ ràng là cần thiết trong quốc hội trong một lần ngồi. Ít nhất ba phần tư của các thành viên phải có mặt để sửa đổi được đề xuất và xem xét để bỏ phiếu. Một số sửa đổi là rất quan trọng và được yêu cầu phải được chứng thực bởi một cuộc trưng cầu dân ý quốc gia trước tiên.

Bàn tay khác của chính phủ

Chính phủ cũng chịu trách nhiệm duy trì bộ phận lực lượng vũ trang bao gồm Lực lượng cảnh sát Vanuatu (VPF) và cánh quốc hội, được gọi là Lực lượng di động Vanuatu (VMF). Chính phủ cũng công nhận những người đứng đầu bộ lạc và đánh giá cao Hội đồng trưởng. Tòa án tối cao và hệ thống tư pháp cũng là một cánh quan trọng của chính phủ. Chính phủ cũng cho phép một tòa án làng hoặc đảo được chủ trì bởi các trưởng làng.