Trụ sở của FAO nằm ở đâu?

FAO là gì?

FAO là từ viết tắt của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp. Tổ chức này là một cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm lãnh đạo các nỗ lực quốc tế nhằm tránh xa nạn đói ở cả các nước đang phát triển và đã phát triển.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc chống đói ở cả thế giới thứ nhất và thế giới thứ ba, vì không có quốc gia nào vượt trội theo tổ chức này. Do đó, FAO cung cấp một nền tảng trung lập, theo đó tất cả các quốc gia gặp nhau như nhau. Nó cũng đàm phán chính sách tranh luận và tranh luận.

Ngoài ra, FAO hoạt động như một nguồn kiến ​​thức; tổ chức này chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết cho các nước đang phát triển liên quan đến việc cải thiện các hoạt động nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp.

FAO hoạt động theo phương châm Latin, trong đó nêu rõ "hãy để bánh mì". Thông qua phương châm này, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đảm bảo rằng có an ninh dinh dưỡng và thực phẩm phù hợp cho tất cả các quốc gia thành viên.

Trụ sở chính của FAO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp được thành lập vào năm 1945 tại Thành phố Quebec ở Canada. Ban đầu, trụ sở của tổ chức này có trụ sở tại Washington DC ở Mỹ cho đến năm 1951 khi các trụ sở này được chuyển đến Rome ở Ý. Các trụ sở này được đặt ở vị trí trước đó của Bộ Đông Phi Ý, là thuộc địa của người Ý nằm ở vùng Sừng châu Phi.

Thành viên của FAO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp bao gồm 197 quốc gia thành viên và các thành viên liên kết khác như Quần đảo Tokelau và Faroe. Một thành viên quan trọng khác của tổ chức này là Liên minh châu Âu, là một liên minh kinh tế và chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên nằm ở châu Âu. Cơ quan này rất minh bạch, và các quốc gia thành viên kiểm soát tất cả các hoạt động của nó. Các quốc gia gặp nhau sau mỗi hai năm để có một đánh giá về công việc được thực hiện và rút ra một ngân sách cho hai năm tới.

Các thành viên chủ yếu tài trợ cho Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thông qua các khoản quyên góp được thiết lập tại hội nghị FAO. Tổ chức này có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình thông qua những đóng góp này. Theo ngân sách 2016-2017, tổng ngân sách của FAO lên tới 2, 6 tỷ USD. Các khoản đóng góp được cung cấp bởi các quốc gia thành viên và các tổ chức từ thiện khác được sử dụng để cung cấp hỗ trợ cơ học và khẩn cấp cho các quốc gia thành viên.

Phát triển FAO

Kể từ khi thành lập, FAO đã nỗ lực tạo ra tác động trong hệ thống Liên Hợp Quốc bằng cách tập trung chủ yếu vào hỗ trợ dinh dưỡng và nông nghiệp cho các quốc gia thành viên bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đã phát triển kể từ khi thành lập năm 1945, và do đó, nó đã mở rộng các mục tiêu và mục tiêu của mình trong những năm qua. Trong mục tiêu quản lý và chống đói trên thế giới, tổ chức này đặt ra mối quan tâm chính khác nhau như giảm nghèo ở nông thôn, giúp cải thiện tính linh hoạt của các hạt ứng phó và chuẩn bị đối phó với thiên tai và giúp thúc đẩy lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy sản.