Những quốc gia nào không sử dụng hệ thống số liệu?

Hoa Kỳ, Liberia và Myanmar là những quốc gia duy nhất trên thế giới chưa thực hiện đầy đủ hệ thống đo lường số liệu. Không giống như phần còn lại của từ này, ba quốc gia này sử dụng hệ thống đế quốc. Hệ thống đế quốc được người Anh giới thiệu theo Đạo luật Đo lường và Cân nặng của Anh. Hệ thống số liệu được chính phủ Pháp giới thiệu vào năm 1789. Lý do là tại sao các quốc gia này không thực hiện hệ thống đo lường số liệu nằm trong lịch sử.

Lý do không sử dụng hệ thống số liệu

Trước khi giới thiệu hệ thống số liệu, các nước châu Âu đã sử dụng các hệ thống đo lường khác nhau. Điều này tạo ra khó khăn trong khi tiến hành thương mại ở các quốc gia khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, điều cần thiết là phải áp dụng một hệ thống đo lường phổ quát. Ý tưởng có một hệ thống đo lường tiêu chuẩn dựa trên số thập phân được giới thiệu lần đầu tiên bởi Simon Steven. Ý tưởng này sau đó đã được mở rộng bởi nhà triết học người Anh John Wilkins. Tuy nhiên, hệ thống số liệu không phổ biến cho đến khi cuộc Cách mạng Pháp kéo dài từ năm 1789 đến 1799. Cuộc nổi dậy của Pháp đã dẫn đến việc chinh phục nhiều quốc gia và sự lan rộng của hệ thống đo lường số liệu. Sau khi Napoleon sụp đổ, phần lớn các nước châu Âu vẫn duy trì việc sử dụng hệ thống số liệu. Điều này là do một hệ thống đo lường phổ quát làm cho hoạt động kinh doanh giữa các quốc gia khác nhau trở nên dễ dàng hơn so với sự hối hả của các đơn vị chuyển đổi. Khi các nước châu Âu mở rộng các thuộc địa của họ sang châu Phi và châu Á, họ đã áp đặt hệ thống số liệu khiến việc sử dụng nó trở nên phổ biến hơn.

Hoa Kỳ

Mặc dù ứng dụng rộng rãi, Hoa Kỳ đã miễn cưỡng thực hiện hệ thống đo lường số liệu. Khi Đế quốc Anh xâm chiếm Thế giới mới, nó mang theo Hệ thống Hoàng gia. Sau khi tuyên bố độc lập khỏi Đế quốc Anh vào năm 1776, Hoa Kỳ mới thành lập đã đấu tranh để đo lường thống nhất trong khu vực. Quốc hội Hoa Kỳ được giao trách nhiệm giải quyết vấn đề này, Quốc hội đề xuất sử dụng hệ thống số liệu. Tuy nhiên, khi trình bày vấn đề vào năm 1790, ngoại trưởng Thomas Jefferson đã từ chối yêu cầu này và khăng khăng sử dụng hệ thống đo lường của đế quốc. Mặc dù Vương quốc Anh đã áp dụng hệ thống số liệu vào năm 1965, nhưng những nỗ lực tương tự ở Mỹ đã thất bại; chẳng hạn, Đạo luật Số liệu năm 1866 vẫn không biến hệ thống số liệu thành đơn vị đo lường chính thức.

Myanmar

Myanmar chống lại việc sử dụng hệ thống số liệu và ưa thích các hình thức đo lường truyền thống. Sau khi giành được độc lập vào năm 1948 khỏi sự cai trị của Anh, đất nước này quyết định sống cô lập. Vì đất nước đã tự khóa mình với thế giới bên ngoài, nên nó không yêu cầu bất kỳ hệ thống đo lường nào vì không có giao dịch.

Liberia

Liberia được thành lập bởi Hiệp hội Thực dân Hoa Kỳ; luật của nó được thành lập dựa trên Hiến pháp Mỹ. Quốc gia châu Phi này bị chiếm đóng bởi những nô lệ sinh ra tự do và tự do da đen khỏi Hoa Kỳ và Caribê. Sự liên kết chặt chẽ của đất nước với Mỹ là lý do chính khiến Liberia vẫn sử dụng hệ thống đo lường của đế quốc.

Tương lai của hệ thống số liệu

Mặc dù Liberia và Myanmar chưa tuyên bố hệ thống đo lường là đơn vị đo lường chính thức, nhưng nó được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia này. Myanmar hiện đang mở cửa với thế giới bên ngoài và đang áp dụng hệ thống số liệu. Chính phủ Liberia và Myanmar đang trong quá trình biến hệ thống số liệu thành hệ thống đo lường chính thức; điều này sẽ khiến Mỹ trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới chưa chính thức áp dụng hệ thống đo lường số liệu.