Là người Puerto Rico Công dân Hoa Kỳ?

Là người Puerto Rico Công dân Hoa Kỳ?

Gần đây, Puerto Rico đã được chú ý sau khi cơn bão Maria tàn phá hòn đảo với hiệu ứng tàn phá. Puerto Rico bao gồm một hòn đảo chính và một số hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc biển Caribbean. Cuộc khủng hoảng nhân đạo do cơn bão gây ra đã dẫn đến sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ và do đó làm sống lại cuộc tranh luận về việc người Puerto Rico có phải là người Mỹ hay không. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Morning Consulting từ ngày 22 đến 24 tháng 9 năm 2017 cho thấy 41% người Mỹ không coi người Puerto Rico là người Mỹ trong khi 15% không chắc chắn. Một phần lớn trong số 43 phần trăm những người coi họ là công dân Hoa Kỳ không biết người Puerto Rico trở thành người Mỹ khi nào và như thế nào.

Khi Puerto Rico trở thành Lãnh thổ Hoa Kỳ?

Puerto Rico trở thành lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ sáp nhập vào năm 1898 Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha. Các nhà lập pháp, học giả và quan chức nhà nước Mỹ đã phát minh ra một chiến lược thôn tính các vùng lãnh thổ mà Hoa Kỳ kết thúc với các lãnh thổ hải ngoại bao gồm đảo Guam, Quần đảo Mariana, Quần đảo Virgin và Samoa thuộc Mỹ với ý định sử dụng chúng cho mục đích quân sự và kinh tế mà không trao cho họ quốc tịch . Để hỗ trợ nỗ lực bành trướng, các nhà lập pháp đã tạo ra các diễn giải hiến pháp để cho phép Hoa Kỳ cai quản các lãnh thổ. Năm 1901, tòa án tối cao phán quyết rằng các vùng lãnh thổ có dân cư không phải người da trắng sáp nhập sau năm 1898 sẽ là "lãnh thổ chưa hợp nhất" không có nghĩa là một phần của liên minh.

Đạo luật Jones

Năm 1917, Đạo luật Jones được ban hành. Đạo luật này bao gồm một điều khoản về quyền công dân cho phép những người sống ở Puerto Rico quyết định giữ quyền công dân hay trở thành công dân Hoa Kỳ. Đạo luật không thay đổi tình trạng lãnh thổ và những người sinh ra trên đảo trở thành công dân Hoa Kỳ bằng "jus sanguinis" (máu phải). Năm 1940, Quốc hội ban hành Đạo luật Quốc tịch đã trao "jus soli" (quyền của đất) cho những người sinh ra trên đảo. Trước năm 1940, một người sinh ra ở Puerto Rico chỉ trở thành công dân nếu cả hai công dân là công dân của Puerto Rico. Sau năm 1940, bất kỳ người nào được sinh ra trong ranh giới của Puerto Rico đều trở thành công dân Hoa Kỳ. Đạo luật Quốc tịch đã sửa đổi và thay thế Đạo luật Jones sau khi tuyên bố thêm rằng hòn đảo này là một phần của Hoa Kỳ cho mục đích công dân. Luật có hiệu lực vào ngày 13 tháng 1 năm 1941 và kết quả là, được sinh ra trên đảo có nghĩa là được sinh ra ở Hoa Kỳ

Trưng cầu dân ý Puerto Rico

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2017, cuộc trưng cầu dân ý ở Puerto Rico đã được tổ chức để xác định xem hòn đảo này có trở nên độc lập, một tiểu bang của Hoa Kỳ hay duy trì hiện trạng hay không. Cuộc trưng cầu dân ý đã bị đảng PPD ủng hộ tình trạng tẩy chay, và chỉ 23% dân số quay ra bỏ phiếu. Chín mươi bảy phần trăm đã bỏ phiếu là một phần của Hoa Kỳ. Cuộc trưng cầu dân ý năm 2017 là nỗ lực thứ năm để khiến công dân Puerto Rico quyết định. Các cuộc trưng cầu dân ý khác được tổ chức vào năm 1967, 1993, 1998 và 2012. Các đảng tẩy chay trưng cầu dân ý cho rằng Hoa Kỳ coi hòn đảo là thuộc địa của mình và thậm chí tiêu đề của lá phiếu cũng được coi là một. Khái niệm trở thành thuộc địa luôn bị Đảng Dân chủ Phổ biến (PPD) bác bỏ. Lá phiếu cũng tuyên bố rằng hòn đảo này nằm dưới quyền lực toàn thể của Quốc hội Hoa Kỳ, một quan niệm cũng bị đảng này bác bỏ. Mặc dù đa số những người bỏ phiếu đã chọn chế độ nhà nước, doanh thu rất thấp và cuộc trưng cầu dân ý được tuyên bố là không có kết luận. Kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2017, Puerto Rico vẫn là một lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ.