Guinea có loại chính phủ nào?

Lãnh thổ mà ngày nay là Guinea từng là một phần của các đế chế Tây Phi cổ đại khác nhau như Ghana, Mandinka Mali và Songhai Empires. Các đế chế tiếp theo phát triển mạnh ở Guinea thời trung cổ sau triều đại của các đế chế Tây Phi bao gồm Futa Jallon cũng như các đế chế Wassoulou. Mãi đến Hội nghị Berlin, ranh giới của Guinea mới được xác định trước và sau đó được người Pháp sửa đổi. Guinea đạt được chủ quyền vào năm 1958, và nó đã trải qua bốn hiến pháp cho đến hiện tại được thông qua vào năm 2010. Hiến pháp công nhận Guinea là một nước cộng hòa thống nhất.

Cơ quan hành pháp của chính phủ Guinea

Các công dân của Guinea đi đến các cuộc thăm dò sau năm năm để chọn Tổng thống. Người chiến thắng phải có được số phiếu lớn nhất. Tổng thống được ủy quyền cai quản Guinea và được hỗ trợ bởi một hội đồng gồm 25 bộ trưởng mà ông bổ nhiệm. Tổng thống cũng chọn các quan chức ở tất cả các cấp hành chính trừ các quan chức cấp huyện được bầu. Chính phủ Guinea cũng bao gồm một Thủ tướng mà Tổng thống cũng được giao nhiệm vụ lựa chọn. Tổng thống Guinea hiện đang được tổ chức bởi Alpha Condé, người được bầu vào năm 2010 và sau đó được bầu lại vào năm 2015.

Chi nhánh lập pháp của chính phủ Guinea

Hiến pháp Guinea trao quyền cho Quốc hội để xử lý các nhiệm vụ lập pháp. Thành phần của phòng đơn kỳ liên tục thay đổi do bầu cử bất thường và bất ổn chính trị. Số hiện tại là 114 trong đó đại diện được bầu thông qua hai phương pháp khác nhau. 76 thành viên (députés) đi qua hệ thống đại diện theo tỷ lệ dựa trên danh sách đảng quốc gia. 38 đại diện đại diện cho các khu vực bầu cử một thành viên sau cuộc bầu cử được tổ chức bằng hệ thống đa số đơn giản. Các thành viên của Quốc hội Guinea làm việc trong năm năm, và họ phải trên 25 năm. Quốc hội Guinea thuộc thẩm quyền của một Tổng thống. Quốc hội có 12 ủy ban, và nó nằm trong Palais de Peuple hoặc Cung điện Nhân dân được xây dựng với sự trợ giúp của Trung Quốc. Cuộc bầu cử lập pháp năm 2013 đã mang lại chiến thắng cho cuộc biểu tình của người dân Guinea chiếm được 53 ghế mặc dù nó không chiếm được đa số.

Chi nhánh tư pháp của chính phủ Guinea

Hệ thống tư pháp của Guinea có luật dân sự của Pháp bên cạnh luật tục và nghị định. Tòa án tối cao Guinean được công nhận là tòa án cao nhất, và bắt buộc phải xác định rằng luật pháp Guinea được giải thích thống nhất. Tòa án thuộc thẩm quyền của Tổng thống đầu tiên, người được Tổng thống Guinea chọn sau khi tham khảo ý kiến ​​của nhiều bên khác nhau. Các thành viên của tòa án được Tổng thống lựa chọn thêm thông qua các nghị định. Tòa án tối cao Guinean có Phòng Hiến pháp và Hành chính, Phòng Tài khoản và Phòng Dân sự, Hình sự, Thương mại và Xã hội. Có các Tòa án sơ thẩm tại Guinea cũng như Toà án cấp sơ thẩm. Hai Tòa phúc thẩm ngồi ở Conakry và Kankan, và họ chia thành ba phần mỗi phần. Guinea cũng có Tòa án An ninh Nhà nước ngoài một tòa án quân sự lắng nghe các vụ án hình sự liên quan đến quân nhân. Ngoài ra còn có một cách truyền thống để giải quyết tranh chấp đã bị chỉ trích bởi sự phân biệt đối xử với phụ nữ.