Cuộc cách mạng Texas là gì?

Cuộc cách mạng Texas là một cuộc chiến tranh diễn ra giữa năm 1835 và 1836, nơi thực dân Texas tiến hành chiến tranh chống lại chính phủ Mexico dẫn đến sự độc lập của Texas. Người Mexico có niềm tin rằng chiến tranh do Hoa Kỳ xúi giục và do đó, Quốc hội ban hành Nghị định Tornel tuyên bố bất kỳ chiến binh nước ngoài nào cầm vũ khí chống lại binh lính Mexico sẽ bị coi là cướp biển và phải đối mặt với những hành động quân sự khắc nghiệt nhất. Texas là tỉnh duy nhất có được độc lập từ Mexico và gia nhập thành công Hoa Kỳ.

Nguyên nhân của cách mạng

Cuộc cách mạng Texas bắt đầu vào tháng 10 năm 1835 do sự bất đồng về văn hóa và chính trị giữa dân số đông người định cư từ Mỹ và chính phủ Mexico. Sau khi tập trung hóa chính phủ Mexico và tăng giới hạn quyền công dân, thực dân Mỹ và Tejanos (người Mỹ gốc Mexico) đã kết hợp các lực lượng để chống lại chính phủ Mexico với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Mặc dù cuộc cách mạng đã xảy ra trước các trận chiến của Gonzales và San Jacinto, nhưng các cuộc xung đột và hỗn loạn đã đọ sức với những người nhập cư Anh-Mỹ và Tejanos chống lại quân đội Mexico bắt đầu không liên tục từ năm 1826.

Trận đánh quan trọng

Trận chiến Gonzales

Trận chiến Gonzales dẫn đến thương vong đầu tiên của Cách mạng Texas. Trận chiến xảy ra do tranh chấp về một khẩu súng thần công mà quân đội Mexico cho các công dân của Gonzales mượn để bảo vệ. Khi căng thẳng gia tăng giữa hai nhóm, chính phủ Mexico đã quyết định lấy lại khẩu pháo. Người dân ở Gonzales nghĩ rằng quyết định này là một phần trong kế hoạch lớn hơn của chính phủ và quân đội Mexico, và đã tổ chức một cuộc phục kích vào sáng ngày 2 tháng 10 năm 1835. Mặc dù nó được cho là một cuộc giao tranh nhỏ hơn là một trận chiến, nhưng đó là tuyên bố như một chiến thắng cho thực dân Texas, và làm bùng lên niềm tin của những người Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến.

Trận chiến Alamo

Vào ngày 23 tháng 2 năm 1836, Quân đội Mexico đã tiến vào 100 binh sĩ Texas đồn trú tại Alamo, một khu nhà truyền giáo và pháo đài ở San Antonio, Texas. Những người lính Texan không thể bảo vệ đồn trú, và tất cả đã bị giết trong lần tiếp quản sau đó. Trận Alamo được coi là một trong những trận chiến quan trọng nhất của Cách mạng Texas khi sự thất bại của Alamo đã gây ra một dòng binh sĩ lớn vào quân đội Texas.

Trận chiến San Jacinto

Trận chiến quyết định của Cách mạng Texas là Trận San Jacinto, trong đó quân đội Texas, do Tướng Sam Houston lãnh đạo và được củng cố bằng thất bại tại Alamo, đánh bại quân đội Mexico do Tướng Santa Anna lãnh đạo. Trận chiến diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 1836 và chỉ kéo dài 18 phút đã dẫn đến việc bắt giữ Santa Anna và ký kết một hiệp ước hòa bình sau đó hứa hẹn rút quân đội Mexico khỏi khu vực. Trận chiến và hiệp ước hòa bình sau đó đã mở đường cho nền độc lập của Cộng hòa Texas từ Mexico.

Hậu quả của cách mạng

Kết quả chính của Cách mạng Texas là thành lập Cộng hòa Texas dưới sự lãnh đạo của Sam Houston với tư cách là tổng thống đầu tiên. Houston sau đó trở thành Thống đốc và Thượng nghị sĩ khi Cộng hòa Texas tham gia với tư cách là một trong những bang của Mỹ. Mặc dù chiến tranh dẫn đến nhiều thương vong về quân sự và dân sự, cuộc cách mạng đã can đảm cho các cộng đồng không hài lòng khác để đòi hỏi quyền lợi của họ.