Bốn vị tổng thống nào đang ở trên núi Rushmore?

Đài tưởng niệm quốc gia núi Rushmore chiếm mặt phía đông nam của núi Rushmore ở Nam Dakota. Đài tưởng niệm bao gồm các tác phẩm điêu khắc mô tả khuôn mặt của bốn tổng thống Mỹ. Mỗi đầu khoảng 60 feet.

Lịch sử của núi Rushmore

Nhà điêu khắc Gutzon Borglum đã lãnh đạo 400 công nhân uốn cong các tác phẩm điêu khắc từ năm 1927 đến 1941. Mặc dù Borglum đã thiết kế các tác phẩm điêu khắc, ý tưởng khắc chân dung của những người nổi tiếng trên đồi đã được Doane Robinson nghĩ ra. Mặt phía đông nam của Núi Rushmore được chọn làm địa điểm vì nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tối đa. Robinson cho rằng các tác phẩm điêu khắc nên có các anh hùng của miền Tây nước Mỹ như Lewis và Clark, Buffalo Bill Cody và Red Cloud nhưng Borglum đã quyết định rằng tượng đài sẽ có sức hấp dẫn hơn nếu đại diện cho chân dung của các tổng thống. Thiết kế ban đầu là để miêu tả bốn tổng thống từ vòng eo đến đầu, nhưng thiếu kinh phí đã chấm dứt dự án sau khi hoàn thành các đầu. Gutzon Borglum đã chết vào tháng 3 năm 1941 trước khi thánh thư có thể được tiết lộ. Con trai ông đã tiếp quản dự án cho đến khi hoàn thành.

Chủ tịch nổi bật

Bốn tổng thống Mỹ được đại diện trong đài tưởng niệm: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Borglum đã chọn bốn người vì ông nghĩ rằng họ đã lãnh đạo đất nước trong những thời điểm quan trọng và đưa ra quyết định định hình tương lai của đất nước.

George Washington

George Washington là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1732 và mất năm 1789. Washington từng là tổng thống từ năm 1789 đến 1797. Ông lãnh đạo các thuộc địa chống lại Vương quốc Anh trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ. Washington được công nhận là "Cha của dân tộc", người đặt nền móng cho nền dân chủ ở Mỹ.

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1743 và mất năm 1826. Jefferson giữ chức tổng thống trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 3 năm 1801 đến ngày 4 tháng 3 năm 1809. Ông được ghi nhận trong việc soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập; một biểu tượng cho nền độc lập của Mỹ và một tài liệu truyền cảm hứng cho nền dân chủ trên toàn thế giới. Jefferson cũng có được Lãnh thổ Louisiana từ Pháp tăng gấp đôi quốc gia.

Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt là tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1858 và mất năm 1919. Roosevelt giữ chức tổng thống từ ngày 14 tháng 9 năm 1901 đến ngày 4 tháng 3 năm 1909. Ông lãnh đạo sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế ở nước này vào đầu thế kỷ 20. Ông cũng đàm phán xây dựng Kênh đào Panama nối phía tây sang phía đông. Roosevelt được nhớ đến vì đã chiến đấu chống lại sự độc quyền của công ty và đảm bảo rằng người Mỹ thông thường nhận được quyền của mình theo đó. Ông đại diện cho sự phát triển của đất nước.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1809 và mất năm 1865 khi còn đương chức. Ông giữ chức tổng thống từ ngày 4 tháng 3 năm 1861 đến ngày 15 tháng 4 năm 1865. Ông lãnh đạo đất nước trong cuộc nội chiến và đảm bảo rằng nước Mỹ không tan rã trên cơ sở chế độ nô lệ. Niềm tin chắc chắn của Lincoln đã dẫn đến việc bãi bỏ chế độ nô lệ.