Khai thác tiểu hành tinh là gì?

Khai thác tiểu hành tinh là gì?

Khai thác tiểu hành tinh đề cập đến việc khai thác khoáng sản và các nguyên liệu thô khác từ các hành tinh nhỏ và tiểu hành tinh ngoài vũ trụ. Một số nguyên liệu thô được tìm thấy trong quá trình khai thác tiểu hành tinh bao gồm: bạc, vàng, bạch kim, rhodium, niken, nhôm, mangan, sắt và coban (trong số những loại khác). Khoáng chất và các vật liệu khác khai thác trong không gian có thể được sử dụng trong không gian làm nhiên liệu tên lửa hoặc làm vật liệu xây dựng. Ngoài ra, những tài liệu này cũng có thể được gửi trở lại Trái đất để sử dụng và bán. Tuy nhiên, hiện nay, chi phí khai thác tiểu hành tinh và vận chuyển vật liệu đang cấm hành vi này. Kỹ thuật vẫn đang được phát triển và các trang web khai thác tiềm năng vẫn đang được nghiên cứu. Nhu cầu khai thác tiểu hành tinh tiếp tục tăng lên khi tài nguyên thiên nhiên trên Trái đất ngày càng khan hiếm.

Chọn các tiểu hành tinh để khai thác

Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà các nhà khoa học phải xác định là làm thế nào để chọn đúng tiểu hành tinh hoặc hành tinh nhỏ để khai thác. Thời gian di chuyển và thay đổi tốc độ là hai yếu tố đóng vai trò lớn trong quyết định này. Những tiểu hành tinh nằm gần Trái đất nhất đã được chọn cho những nỗ lực khai thác thử nghiệm đầu tiên. Các vật liệu được chiết xuất từ ​​các tiểu hành tinh đầu tiên này sẽ được sử dụng trong các căn cứ không gian để giảm chi phí vận chuyển vật phẩm vào quỹ đạo Trái đất.

3 loại tiểu hành tinh chính được xác định là vị trí khai thác tiềm năng bao gồm: loại C, loại S và loại M :

  • Các tiểu hành tinh loại C chứa một lượng nước lớn, có thể giúp giảm chi phí cho một nhiệm vụ khai thác. Những tiểu hành tinh này cũng có hàm lượng phốt pho và carbon hữu cơ cao, cần thiết để sản xuất phân bón cho cây trồng.
  • Các tiểu hành tinh loại S không giữ được nhiều nước; tuy nhiên, chúng có nhiều khả năng có nhiều loại khoáng chất để khai thác. Ví dụ, một tiểu hành tinh nhỏ có thể cung cấp 1, 433 triệu pound kim loại, như niken hoặc coban, với 110 pound này là một kim loại quý, như vàng hoặc bạch kim. Sự đa dạng này sẽ giúp bù đắp chi phí khai thác tiểu hành tinh tăng lên.
  • Các tiểu hành tinh loại M khó tìm hơn nhiều, tuy nhiên, chúng chứa lượng kim loại gấp 10 lần trong một tiểu hành tinh loại S.

Quy định khai thác tiểu hành tinh

Như với tất cả các nỗ lực khai thác (đặc biệt là những nỗ lực mang tính quốc tế), có một số quy định sẽ giúp hướng dẫn các vấn đề an toàn và quản lý khai thác tiểu hành tinh. Văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề ngoài vũ trụ đã thành lập năm hiệp ước không gian quốc tế và năm tuyên bố giúp xác định luật vũ trụ quốc tế. Các tài liệu pháp lý này đề cập đến các chủ đề như tự do khám phá, kiểm soát vũ khí, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, giải cứu các phi hành gia, đăng ký hoạt động không gian và đàm phán xung đột. Không gian bên ngoài được coi là một lãnh thổ trung lập không thuộc về bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Cả Hiệp ước ngoài vũ trụThỏa thuận Mặt trăng đều đề cập đến vấn đề khai thác tiểu hành tinh. Cả hai tài liệu pháp lý này đều cho phép khai thác và sở hữu tư nhân các tài nguyên thiên nhiên được khai thác. Trong hai hiệp ước này, Hiệp ước ngoài vũ trụ được chấp nhận và đồng ý rộng rãi hơn Hiệp định Mặt trăng. Hiệp ước ngoài vũ trụ được ban hành vào năm 1967 sau một thập kỷ thảo luận quốc tế giữa khoảng 100 quốc gia. Tài liệu này đưa ra ý tưởng rằng không gian thuộc về tất cả nhân loại và tất cả các quốc gia đều có quyền khám phá và sử dụng các vật liệu từ không gian miễn là nó có lợi cho loài người. Một trong những chỉ trích lớn nhất của tài liệu này là khái niệm về loài người chưa được xác định rõ ràng.