Xác định là gì?

Chủ nghĩa quyết định cũng được gọi là chủ nghĩa quyết định nguyên nhân trong vật lý là nguyên nhân và kết quả. Khái niệm nguyên nhân và kết quả quy định rằng quan hệ nhân quả ràng buộc một sự kiện đang xảy ra trong một mô hình cụ thể và các trạng thái trước đó thường xác định bất kỳ trạng thái nào của sự cố. Chủ nghĩa quyết định là một lý thuyết hợp lý trong đó nêu rõ nguyên nhân trước đây xác định tất cả các sự kiện cộng với các lựa chọn đúng. Tự quyết định bởi ham muốn, động cơ và lý do không bao giờ nên bị nhầm lẫn với yếu tố quyết định.

Xác định nguyên nhân là gì?

Chủ nghĩa xác định nguyên nhân là một ý tưởng độc đáo quy định rằng tất cả các sự kiện đều cần thiết bởi các điều kiện tiền đề cùng với nhiều quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, khái niệm này khá rộng, và nó bao gồm các hành động, lựa chọn và cân nhắc của ai đó, cộng với đó là một chuỗi các sự kiện xảy ra trước đó liên tục kéo dài về nguồn gốc của thế giới.

Tiền định là gì?

Thuyết tiền định cho thấy rằng mọi sự kiện đều được xác định trước và khái niệm này lập luận bằng cách đưa ra chủ nghĩa xác định nguyên nhân quy định rằng có một chuỗi liên tục xuất hiện từ đầu vũ trụ. Với con người, các sự kiện được xác định trước và không có sự can thiệp nào của con người có thể thay đổi kết quả của sự kiện.

Một số kết nối triết học liên quan đến chủ nghĩa quyết định là gì?

Nuôi dưỡng / tranh cãi tự nhiên

Mặc dù nhiều hình thức của chủ nghĩa quyết định liên quan đến nhận thức và hành vi của con người, các loại chủ nghĩa quyết định khác đã tự đóng khung câu trả lời cho cuộc tranh luận hoặc nuôi dưỡng và bản chất gây tranh cãi. Tranh cãi về nuôi dưỡng / tự nhiên cho thấy chỉ có một yếu tố chịu trách nhiệm cho hành vi, nhưng khi sự hiểu biết của các nhà khoa học về tự nhiên tăng lên, họ đã bác bỏ quan niệm này.

Ý chí tự do

Trong vài thế kỷ qua, các nhà triết học đã tranh luận về sự thật của ý chí tự do và chủ nghĩa quyết định và làm thế nào chúng có liên quan. Compatibilism là ý tưởng rằng ý chí tự do tương thích với chủ nghĩa quyết định. Những người theo chủ nghĩa tự do tin rằng tự do sẽ tồn tại và chủ nghĩa quyết định không tồn tại trong khi những người không tương xứng cứng rắn nghĩ rằng ý chí tự do không tồn tại trong khi những người quyết định tồn tại.

Các loại khác nhau của chủ nghĩa quyết định là gì?

Xác định sinh học

Chủ nghĩa quyết định sinh học đề cập đến khái niệm rằng mọi hành vi của con người là bẩm sinh và được xác định về mặt di truyền. Chủ nghĩa quyết định sinh học tin rằng một gen hoặc thành phần cụ thể của sinh lý học kiểm soát hành vi của con người. Chủ nghĩa quyết định di truyền gắn liền với nhiều phong trào trong xã hội và khoa học như phân biệt chủng tộc khoa học, xã hội học và thuyết ưu sinh.

Xác định môi trường

Còn được gọi là chủ nghĩa quyết định địa lý hoặc khí hậu, chủ nghĩa quyết định môi trường nghiên cứu cách môi trường vật lý khác nhau thúc đẩy các tiểu bang và xã hội đến những quỹ đạo phát triển tỉ mỉ. Nhiều cách tiếp cận thế kỷ 19 tin rằng địa hình và khí hậu quyết định tâm lý và hoạt động của con người cộng với nó có liên quan đến thuyết ưu sinh và phân biệt chủng tộc. Ví dụ, ở Trung Quốc cổ đại, người ta cho rằng đặc điểm của người dân được xác định bởi các con sông xung quanh. Các xã hội được xây dựng bên cạnh những dòng sông chảy xiết và xoắn được cho là thể hiện những đặc điểm không mong muốn của sự tham lam và thù địch.

Tâm lý quyết đoán

Chủ nghĩa quyết định tâm linh lý thuyết hóa các quá trình tâm thần tự phát khác nhau được xác định bởi các phức hợp tâm lý có sẵn. Tâm lý quyết định phụ thuộc vào nguyên tắc nhân quả áp dụng cho sự xuất hiện siêu nhiên mà không có gì xảy ra vô tình. Do đó, quên tên của một người và trượt lưỡi được cho là có ý nghĩa tâm lý.

Chủ nghĩa quyết định xã hội

Lý thuyết xác định xã hội nói rằng các cấu trúc và tương tác xã hội một mình có thể quyết định hành vi của một cá nhân. Các nhà xác định xã hội xem xét nhiều hiện tượng xã hội như tương tác giữa các cá nhân, phong tục giáo dục và kỳ vọng giúp họ quyết định tại sao bất cứ ai thể hiện bất kỳ hành vi nào như viết thơ và phạm tội giết người.

Xác định logic

Chủ nghĩa xác định logic là ý tưởng cho rằng đề xuất về sự xuất hiện trong tương lai là đúng hoặc phủ định của sự kiện là đúng và điều làm cho phương pháp này được chấp nhận là sự tồn tại của các vấn đề hiện tại. Chủ nghĩa quyết định logic được đưa ra bởi Schlick Moritz đưa ra một thách thức đối với khái niệm tự do.