Ngày quốc tế biết chữ là gì và khi nào?

Kể từ khi phát triển, Ngày quốc tế về đọc viết đã được tổ chức mỗi năm trên toàn thế giới để nhắc nhở công chúng về tầm quan trọng của việc biết chữ. Chỉ đơn giản là kỷ niệm ngày này, UNESCO nhằm mục đích đạt được một xã hội biết chữ và bền vững hơn. Ngày quốc tế về đọc viết đã được tổ chức hàng năm vào ngày 8 tháng 9 kể từ năm 1967.

Lịch sử của ngày quốc tế

Biết chữ là khả năng của một người đọc và viết. Khái niệm về khả năng đọc và viết đang đạt được danh tiếng sâu sắc trên toàn cầu. Khái niệm này đang mở rộng nhanh chóng trên khắp các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để kết hợp các kỹ năng tiếp cận kiến ​​thức thông qua ứng dụng công nghệ và đánh giá bối cảnh phức tạp.

Ngày quốc tế về đọc viết được tổ chức với mục đích làm nổi bật tầm quan trọng của việc biết đọc và viết trong xã hội hiện tại. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) lần đầu tiên công bố công khai vào năm 1966 trong Đại hội đồng của tổ chức. Ngày quốc tế xóa mù chữ được tổ chức vào ngày 8 tháng 9 hàng năm. Ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1967.

Kỷ niệm ngày quốc tế biết chữ

Vào ngày Quốc tế xóa mù chữ, các tổ chức chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự khác nhau được cho là làm nổi bật những cải tiến về đọc viết đã được ghi lại và phản ánh về những thách thức đang đối mặt với sự tiến bộ của trình độ biết chữ trên thế giới. Những cải tiến và thách thức được nêu bật sẽ giúp tăng cường xóa mù chữ trong xã hội tương lai.

Các chương trình nghị sự chính được nêu trong Chương trình nghị sự 2030 của UNESCO về Phát triển bền vững đang thúc đẩy trình độ biết chữ trong xã hội hiện tại. Các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra chương trình này vào tháng 9 năm 2015.

Đến năm 2030, UNESCO đặt mục tiêu đạt được sự tiếp cận phổ cập đến giáo dục chất lượng và cơ hội học tập tốt hơn cho tất cả các nhóm tuổi khác nhau trong xã hội. Một trong những mục tiêu của UNESCO là đảm bảo rằng thế hệ trẻ đạt được khả năng đọc viết và tính toán cũng như đảm bảo rằng những người trưởng thành không biết chữ sẽ có cơ hội có được kỹ năng này.

Chủ đề cho ngày quốc tế xóa mù chữ

Mỗi năm có một chủ đề khác nhau liên quan đến lễ kỷ niệm ngày này. Ban đầu, UNESCO đã nhắm đến việc nâng cao trình độ hiểu biết về đọc và viết; tuy nhiên, với sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, UNESCO đã chuyển chương trình nghị sự của mình sang xóa mù chữ trong một thế giới kỹ thuật số.

Năm 2017, chủ đề chính của Ngày quốc tế về đọc viết là văn học trong thế giới kỹ thuật số. Mục tiêu chính trong chủ đề đã nêu đòi hỏi sự phản ánh về ý nghĩa của việc biết chữ với các xã hội ngày càng trung gian. Trong năm nay, tổ chức này cũng nhằm mục đích tìm hiểu làm thế nào ứng dụng công nghệ kỹ thuật số có thể hỗ trợ cho tiến trình đạt được chương trình nghị sự chính của Ngày quốc tế về đọc viết.

Năm 2018, chủ đề của Ngày quốc tế về đọc viết là phát triển kỹ năng đọc viết và kỹ năng. Chủ đề này nhằm mục đích khám phá các phương pháp tích hợp hỗ trợ sự phát triển của kiến ​​thức và phát triển kỹ năng. Thông qua phương pháp này, UNESCO sẽ có thể cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua các kỹ năng học được. Ngày này được tập trung vào các kỹ năng và năng lực cần thiết cho việc làm.