Một con sông kỳ lạ là gì và tại sao chúng lại quan trọng như vậy?

Một dòng sông kỳ lạ bắt đầu từ một khu vực ẩm ướt và chảy vào một khu vực khô.

Một dòng sông chảy qua sa mạc có thể được coi là kỳ lạ do sự tồn tại của nó trong một khu vực khô cằn. Nó nổi bật so với phần còn lại của cảnh quan.

Ví dụ về các con sông kỳ lạ

Các nền văn minh của con người thường được hình thành dọc theo một nguồn nước. Trong trường hợp con người sống trong sa mạc, một nguồn nước thậm chí còn quan trọng hơn. Các sa mạc bởi bản chất của chúng là những vùng khan hiếm nước.

Sông Nile là một ví dụ về một dòng sông kỳ lạ. Đầu nguồn của nó bắt đầu ở vùng cao nguyên ẩm ướt. của Đông Phi. Con sông này chảy qua các sa mạc của Sudan và Ai Cập trước khi đổ ra biển Địa Trung Hải. Có niên đại hàng ngàn năm, người Ai Cập đã định cư dọc theo sông Nile. Con người định cư dọc theo dòng sông. Sông Nile là nguồn cung cấp nước chính, tưới tiêu cho cây trồng, cũng như là nguồn vận chuyển chính.

Sông Nile không phải là ví dụ duy nhất của một dòng sông kỳ lạ. Sông Colorado bắt nguồn từ dãy núi Rocky của Colorado. Đầu nguồn của nó là kết quả của tuyết rơi trên núi. Con sông uốn khúc chảy qua các bang Colorado, Utah, Arizona, Nevada và California. Con sông này đóng vai trò là nguồn thủy điện, ngoài việc là nguồn nước để tiêu thụ và tưới tiêu ở vùng khô.

Tầm quan trọng của các dòng sông

Trên quan điểm không gian, hãy xem xét quốc gia Ai Cập. Mật độ dân số của Ai Cập là 90 người trên một km vuông (234 người trên mỗi dặm vuông). Phần lớn dân số Ai Cập cư trú dọc theo sông Nile và đồng bằng của nó. Mật độ dân số dọc theo sông Nile dao động từ 1.000 người trên một km vuông và 100.000 người trên mỗi km vuông. Đây là giá trị mà một dòng sông kỳ lạ có thể có. Thông thường, nó là nguồn nước chính duy nhất cho một dân số lớn.