Màu sắc và biểu tượng của lá cờ của Ma-rốc có ý nghĩa gì?

Malawi là một quốc gia châu Phi bao gồm một khu vực rộng 118.000 km2 ở phía đông nam lục địa. Lilongwe phục vụ như là thủ đô của Malawi. Khu vực ngày nay là một phần của Ma-lai-xi-a ban đầu là nơi sinh sống của các dân tộc vùng Baltu vào khoảng thế kỷ thứ 10. Người Anh đã thuộc địa hóa khu vực này vào năm 1891. Sau đó, Ma-la-uy được gọi là Nyasaland. Sau nhiều thập kỷ thuộc địa của Anh, Nyasaland trở thành người bảo hộ của một liên đoàn bán độc lập vào năm 1953. Một thập kỷ sau đó vào năm 1963, Liên bang bị giải thể và một năm sau, Nyasaland trở thành một quốc gia tự do. Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành nguyên thủ quốc gia. Nyasaland hiện được đổi tên thành Ma-rốc.

Lịch sử của Quốc kỳ Ma-rốc

Cờ hiện được sử dụng ở Malawi ban đầu được thông qua vào năm 1964 khi quốc gia giành được độc lập. Cờ vẫn được sử dụng cho đến năm 1910 khi một lá cờ mới được thông qua vào ngày 29 tháng 7 năm 2010. Lá cờ này được đề xuất bởi Đảng Tiến bộ Dân chủ đã thành lập chính phủ vào thời điểm đó. Màu đỏ và màu đen của các sọc được hoán đổi cho phù hợp với bố cục của Cờ Pan-Phi ban đầu trong đó sọc đỏ ở trên cùng và màu xanh lá cây ở phía dưới. Mặt trời đỏ mọc trong lá cờ trước được thay thế bằng một mặt trời trắng hoàn toàn mới tập trung ở dải màu đen ở giữa. Mặt trời đại diện cho tiến bộ kinh tế của quốc gia kể từ khi tự do. Thiết kế mới của cờ, tuy nhiên, không được chấp nhận rộng rãi ở Malawi. Một bộ phận lớn dân chúng phản đối việc thông qua và sử dụng lá cờ mới này. Cuối cùng, lá cờ cũ đã được thông qua lại vào năm 1912 và được sử dụng trong ngày hôm nay.

Thiết kế cờ của Ma-rốc

Quốc kỳ của Ma-rốc là một màu ba màu. Nó có ba sọc ngang màu đen, đỏ và xanh lục từ mặt trên đến mặt dưới của lá cờ. Các sọc đen có một mặt trời mọc ở trung tâm. Mặt trời và các tia của nó có màu đỏ. Lá cờ gần giống với lá cờ Pan-Phi được thiết kế bởi Marcus Garvey. Tuy nhiên, các dải màu đen và đỏ đã được sắp xếp theo cách ngược lại trong lá cờ của Ma-rốc và mặt trời đã được thêm vào.

Ý nghĩa của màu sắc và biểu tượng của lá cờ của Ma-rốc

Mỗi màu được sử dụng trong cờ của Malawi có ý nghĩa riêng. Màu đen đại diện cho dân số bản địa của châu Phi. Màu đỏ là biểu tượng của cuộc đấu tranh của nhân dân để giành độc lập khỏi chế độ nô lệ phản bội và chế độ thực dân áp bức. Màu xanh lá cây đại diện cho thiên nhiên là một trong những kho báu lớn nhất của châu Phi. Mặt trời trên dải màu đen tượng trưng cho bình minh của tự do và hy vọng ở lục địa châu Phi.