Địa điểm Tautological là gì?

Một địa điểm tautological có một tên được tạo thành từ hai tên có cùng ý nghĩa. Hai tên thường có nguồn gốc khác nhau, trong đó một từ trở nên giống với từ kia khi được dịch sang ngôn ngữ chung. Vị trí địa lý là các đặc điểm địa lý với các tên được lấy từ một ngôn ngữ khác (thường là ngôn ngữ có nguồn gốc từ vị trí của đối tượng địa lý).

Sông

Có nhiều con sông có tên làm cho chúng trở thành ví dụ về địa điểm tautological. Một số trong những con sông này được tìm thấy ở Hoa Kỳ, bao gồm cả Canyon de Chelly (canyon de canyon), nơi mà Chelly Chelly có nguồn gốc từ tiếng Navajo, từ Tajoi, dịch ra là canyon. Một ví dụ khác ở Hoa Kỳ là Cuyahoga Sông (sông quanh co) có tên bắt nguồn từ chữ Mohawk, Cuyahoga, có nghĩa là sông quanh co. Sông Sông Loxahatchee (sông rùa) ở Florida là một ví dụ khác, với tên sông được tạo bởi hai tên bản địa là Luxa Hầm và Nở có nghĩa là sông Rùa. Ở Anh, sông Avon (sông sông) là một ví dụ về địa điểm kể từ khi Avon Avon tựa là một từ tiếng Wales có nghĩa là sông sông. Sông sông Humber (sông sông) ở Anh là một ví dụ khác với từ Humber, là một từ Brythonic có nghĩa là dòng sông của người Hồi giáo. Dòng sông Futaleufu (sông lớn) là một ví dụ từ Argentina, với tên là Fut Futufufuem có nguồn gốc từ một từ Mapuche có nghĩa là sông Lớn.

Hồ

Vô số hồ trên khắp thế giới là ví dụ về các địa điểm tautological. Một trong những hồ như vậy là một hồ caldera ở Đức được gọi là Laacher See. Một trong những ví dụ từ Pháp là Lac d'Oo có nguồn gốc từ tiếng Aragon của người Hồi giáo có nghĩa là từ hồ Aragonese Hồ hồ của hồ. Hồ hồ Laguna ở California là một ví dụ khác về địa điểm taut vì Laguna là một từ trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hồ hồ. Hồi Hồ Chad ở châu Phi có tên từ thuật ngữ Sinhu nghĩa là ts tsade, có nghĩa là hồ. Hồ Danao ở Philippines là một ví dụ khác khi được dịch sang tiếng Cebuano, tên của hồ có nghĩa là hồ Hồ. Khi được dịch sang tiếng Pháp, hồ Mille Lacs của Minnesota có nghĩa là hồ nghìn hồ.

Núi và đồi

Những nơi Tautological cũng bao gồm đồi núi. Một ví dụ thú vị là Bredon Hill ở Anh. Trong Brythonic cũ, tên của ngọn đồi được dịch theo nghĩa là đồi đồi đồi đồi. Berg Bergeberget là một ngọn đồi ở Na Uy có tên là đồi đồi đồi ở Na Uy. Một ví dụ ở xứ Wales là Brynhill, một cái tên được dịch từ tiếng xứ Wales có nghĩa là đồi đồi đồi đồi. F Fallalljjenen là một ngọn núi ở Na Uy là một địa điểm tautological. Cóc Fjallfjallen là tên tiếng Na Uy có nghĩa là Núi núi. Ở Iceland, Hoffellsfjall là một ngọn núi có tên là Núi Núi Tu viện. Núi cao nhất của Châu Phi, Núi Kilimanjaro là một địa danh. Tên của ngọn núi có nguồn gốc từ tiếng Swíp là kilôgam và Ấn njaro, nghĩa là ngọn núi núi njaro.

Tautology

Các địa điểm Tautological quy định một công thức được gọi là tautology. Tautology được định nghĩa là một công thức không đổi bất kể mọi giải thích có thể. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ các dư thừa của logic mệnh đề cũng như các tautology tu từ.