Các tôn giáo lớn ở Bắc Mỹ

Tôn giáo là niềm tin và tôn thờ một sinh vật siêu nhiên, được hướng dẫn bởi các giáo lý và giáo lý chỉ đạo một lối sống, thờ phượng và bản chất tâm linh của con người. Có khoảng mười ngàn tôn giáo trên thế giới. Một tỷ lệ đáng kể dân số Bắc Mỹ (85%) được tạo thành từ ba quốc gia, tức là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Tôn giáo thống trị được thực hiện bởi các quốc gia này là Kitô giáo. Tôn giáo ở khu vực này là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến văn hóa, nghệ thuật, triết học và luật pháp của người dân. Có nhiều loại tôn giáo đang được thực hành ở Bắc Mỹ và dưới đây là tóm tắt về các tôn giáo lớn đang được thực hành ở lục địa rộng lớn này.

Các tôn giáo lớn ở Bắc Mỹ

Kitô giáo

Kitô giáo được định nghĩa là tôn giáo trong đó mọi người tuân thủ lời dạy của Chúa Giêsu Kitô và tuân theo các quy tắc của sách thánh, tức là Kinh thánh. Kitô giáo là tôn giáo phổ biến nhất ở Bắc Mỹ. Nó chiếm khoảng 75% tổng dân số Bắc Mỹ. Như đã nêu trước đó, một tỷ lệ cao hơn của người dân Bắc Mỹ bao gồm những người đến từ Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Các quốc gia này chủ yếu thực hành Cơ đốc giáo, Hoa Kỳ có khoảng 70 phần trăm dân số theo đạo Thiên chúa; Canada có khoảng 67% Kitô hữu trong khi Mexico dẫn đầu với tổng tỷ lệ 87%. Vì phần lớn các quốc gia ở Bắc Mỹ thực hành Cơ đốc giáo, Kitô giáo trở thành tôn giáo thống trị đang được thực hành ở đây.

Do Thái giáo

Do Thái giáo là một trong những tôn giáo ít được thực hành nhất ở Bắc Mỹ, chiếm khoảng 1, 8% tổng dân số. Mexico chỉ có 0, 02 phần trăm dân số theo tôn giáo này trong khi tổng dân số Canada theo đạo Do Thái là 1, 2%.

Phi tôn giáo

Canada có số lượng người phi tôn giáo cao nhất ở Bắc Mỹ, khoảng 23, 9%, tiếp theo là Hoa Kỳ (22, 8%) và cuối cùng là Mexico (4, 6%). Vì các quốc gia này tạo ra dân số đáng kể của người dân ở Bắc Mỹ, nên có thể suy luận rằng một tỷ lệ đáng kể hơn một chút người Bắc Mỹ không có tôn giáo. Đáng chú ý, những người phi tôn giáo ở Bắc Mỹ chiếm khoảng 5% tổng dân số Bắc Mỹ.

Khác

Ngoài các tôn giáo đã thảo luận ở trên, các tôn giáo khác được thực hành ở Bắc Mỹ bao gồm Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Sikh và Tín ngưỡng Bahá'í. Khi kết hợp lại, khoảng 15, 8 phần trăm dân số Bắc Mỹ thuộc một trong những tôn giáo này.

Tỷ lệ các tôn giáo ở Bắc Mỹ

Bắc Mỹ là một lục địa rộng lớn với nhiều tôn giáo khác nhau. Tỷ lệ phần trăm những người thực hành nhiều tín ngưỡng được xác định bởi các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada và Mexico, đóng góp vào khoảng 85 phần trăm tổng dân số của Bắc Mỹ.

Các tôn giáo lớn ở Bắc Mỹ

CấpTôn giáoDân số (%)
1Kitô giáo77, 4
2Khác15.8
3Không tôn giáo5
4Do Thái giáo1.8