Belarus có những loại chính phủ nào?

Chính phủ Bêlarut

Bêlarut tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào tháng 7 năm 1990. Đến năm 1994, nước này đã thông qua Hiến pháp, thành lập một nước cộng hòa tổng thống và hệ thống chính phủ nghị viện lưỡng viện. Một hệ thống chính phủ của tổng thống có nghĩa là Tổng thống phục vụ với tư cách là Nguyên thủ quốc gia và Nguyên thủ quốc gia trong khi lãnh đạo cơ quan hành pháp. Chính phủ Belarus được chia thành 3 nhánh: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Bài viết này có một cái nhìn sâu hơn về từng người.

Cơ quan hành pháp của chính phủ Belarus

Cơ quan hành pháp của chính phủ do Tổng thống Belarus đứng đầu. Người ở vị trí này được dân chúng bầu chọn để phục vụ nhiệm kỳ 5 năm. Hiến pháp năm 1994 ban đầu xác định giới hạn hai nhiệm kỳ cho Tổng thống. Tổng thống đương nhiệm Lukashenko được bầu vào năm 1994 và một lần nữa vào năm 1999. Vào cuối nhiệm kỳ thứ hai, dân chúng đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý năm 2004 của Bêlarut, cho phép ông ra tranh cử lần thứ ba. Đến nay, Lukashenko là người duy nhất giữ chức Tổng thống tại Belarus thời hậu Xô viết.

Tổng thống chịu trách nhiệm bổ nhiệm Thủ tướng, người đứng đầu ngành lập pháp và Hội đồng Bộ trưởng, người đứng đầu mỗi Bộ của chính phủ. Ngoài ra, Tổng thống giao cho Chủ tịch Tòa án Tối cao, ký các dự luật thành luật, phát biểu hàng năm trước Quốc hội và đóng vai trò là Tổng tư lệnh các dịch vụ vũ trang. Ở cấp độ quốc tế, Tổng thống Belarus có thể đàm phán các vấn đề liên chính phủ và ký kết các hiệp ước.

Chi nhánh lập pháp của chính phủ Belarus

Chi nhánh lập pháp của chính phủ bao gồm Thủ tướng, người được chỉ định bởi Tổng thống và Quốc hội. Quốc hội là cơ quan nghị viện của chính phủ và được chia thành 2 khu vực: Hội đồng Cộng hòa và Hạ viện.

Hội đồng Cộng hòa đóng vai trò thượng viện của Quốc hội và bao gồm 64 thành viên. Tư cách thành viên dựa trên địa lý chính trị của đất nước với 8 thành viên đại diện cho mỗi 6 nghĩa vụ, 8 thành viên đại diện cho thủ đô Minsk và 8 thành viên do Tổng thống chỉ định.

Hạ viện đóng vai trò hạ viện của Quốc hội và bao gồm 110 thành viên. Các thành viên được bầu bởi công chúng. Đại diện chính trị hiện nay như sau: Độc lập (93 ghế), Đảng Cộng sản (8 ghế), Đảng Yêu nước Bêlarut (3 ghế), Đảng Lao động và Tư pháp Cộng hòa (3 ghế), Đối lập (2 ghế), và Đảng Dân chủ Tự do (1 chỗ).

Chi nhánh tư pháp của chính phủ Belarus

Chi nhánh tư pháp của chính phủ trước đây được tạo thành từ 3 tòa án sơ cấp: Tòa án kinh tế, Tòa án tối cao và Tòa án hiến pháp.

Tòa án kinh tế giám sát các vụ kiện liên quan đến tranh chấp tiền tệ, kinh tế hoặc liên quan đến kinh doanh giữa các thành viên của chính phủ cấp chính quyền hoặc địa phương và chính phủ quốc gia. Vào tháng 1 năm 2014, Tòa án Kinh tế được hợp nhất với Tòa án Tối cao Belarus.

Tòa án tối cao được coi là tòa phúc thẩm cuối cùng của Bêlarut. Nó giám sát các tòa án cấp dưới trong nước và quyết định các vụ án hình sự và luật dân sự. Thẩm phán của nó được bổ nhiệm bởi Tổng thống.

Tòa án Hiến pháp Bêlarut có mục đích rõ ràng là quyết định và giải thích luật liên quan đến các vấn đề liên quan đến Hiến pháp. Nó có 12 thẩm phán phục vụ cho nhiệm kỳ 11 năm và đảm bảo rằng không có luật địa phương nào được ban hành trái với ý định của Hiến pháp. Tổng thống bổ nhiệm 6 trong số các thẩm phán và Hội đồng Cộng hòa bổ nhiệm 6 người còn lại.